Kinderbakproject Van Graan tot Brood in Hoeve Strobol
Erfgoed

Ivm met verbouwing en restauratie van Hoeve Strobol kan dit project helaas dit en komend schooljaar (tot en met 2021) niet geboekt worden.


Kinderbakproject Van Graan tot Brood in Hoeve Strobol is een lokaal project i.s.m. Erfgoed Brabant in museum Hoeve Strobol.

De leerlingen van groep 4 krijgen informatie over de geschiedenis van het broodbakken, de bakker en de ingrediënten van brood.

Ook wordt in Hoeve Strobol getoond hoe het broodbakken vroeger werd gedaan, hoe de bakkers vroeger het brood bakten. Hoe er gezaaid en geoogst werd, hoe de dorsvlegels gebruikt werden om het graan te dorsen en hoe het graan gezeefd werd en gemalen tot meel.


De kinderen ervaren gedurende dit project met al hun zintuigen de weg van het bereiden van brood: van de graankorrel tot aan het opeten van het brood.

De zintuigen:

• Het kneden van het deeg (voelen);
• De bakker aan het werk, graan, oude werktuigen (zien);
• De geur van versgebakken brood (ruiken);
• Het knetteren van het vuur, slaan met het deeg, de uitleg bij de expositie (horen);
• Het zelf gebakken brood opeten (proeven), komen allemaal aan bod.


Hoeve Strobol maakt met hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers van dit project een bijzondere ervaring voor de kinderen. Brood is immers een vanzelfsprekend deel van hun dagelijkse voeding.


Na het project weten de leerlingen van groep 4 dan ook waarvan en hoe brood wordt gemaakt, wat de belangrijkste werkzaamheden van een bakker zijn en dat men vroeger geen electrische machines had die het werk deden.

Het project vindt plaats in april of mei, rond de Communie.
De kinderen mochten veel zelf doen en uitproberen. Hier werden ze enthousiast van en bleef de informatie ook beter hangen.
Ontwikkeld voor Groep 4
Rol leerlingen Actief, Receptief
Maximaal aantal deelnemers 50
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Strobolse Heidesteeg 10 Nijnsel
Tijdsinvestering het bezoek duurt 3 uur, de minimale lesvoorbereiding duurt 1 uur, desgewenst uit te breiden naar 3 uur.
Benodigde ruimte nvt
Benodigde ondersteuning leerkrachten/ouders/verzorgers leerkrachten en 1 ouder per 20 kinderen voor de begeleiding.
(Rij-)ouders / verzorgers mogen de activiteit bijwonen.