KosterBrock-project
Erfgoed

Koster Brock oftewel 'Ken jij jouw Opa’s, Opa’s, Opa?'. De bedoeling van dit project is dat kinderen uit groep 5 zich bewust worden van-, en daardoor meer betrokken voelen bij, het cultureel erfgoed van Sint-Oedenrode. Hierbij gebruiken wij een historische figuur, die in Sint-Oedenrode leefde van 1775 tot 1834. Deze man, koster Adriaan Cornelis Brock, vormt de Rode Draad van het project.


Het project Cultureel Erfgoed Beleven bestaat uit:
a) De lessenserie ( op school is een leskist aanwezig)

b) Een wandeling door de tijd in Sint-Oedenrode Gedurende een dag (4 en 5 april 2019) maken de kinderen een wandeling door de tijd in Sint-Oedenrode. De dag start met een kort toneelstuk op het kerkplein, waarin de kinderen mee terug in de tijd van koster Brock worden genomen. Na deze opening maken de kinderen in groepen een wandeling langs verschillende gebouwen en/of plekken die belangrijk zijn voor Sint-Oedenrode en haar geschiedenis. Overal voeren zij ook een activiteit uit. De afsluiting vindt ook plaats op het kerkplein in de vorm van een toneelstuk. Hierbij worden de kinderen weer mee teruggenomen in hun eigen tijd. Ontwikkeld voor Groep 5
Rol leerlingen Actief, Receptief, Reflectief
Maximaal aantal klassen 10
Maximaal aantal deelnemers 200
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie diverse locaties centrum Rooi, startpunt kerkplein
Tijdsinvestering deelname aan de activiteit duurt twee dagdelen ( 08.45 tot 14.45 uur) voorbereiding: minimaal 1 les en naar keuze uit te breiden.
Benodigde materialen leskist is op school aanwezig
Benodigde ondersteuning leerkrachten/ouders/verzorgers 2 ouders per 10 leerlingen 
Het is niet de bedoeling dat (rij-)ouders / verzorgers de activiteit bijwonen.