Veteraan in de klas
OMG

Militairen, zowel mannen als vrouwen, zetten zich overal ter wereld in, in dienst van de vrede of in oorlog. Veteranen van uiteenlopende oorlogen en vredesmissies (denk aan Nieuw-Guinea, Libanon, Bosnië of Afghanistan) bezoeken scholen en gaan in gesprek met leerlingen over hun uitzending.

Gastlessen van veteranen zijn een goed voorbeeld van levend en bevraagbaar onderwijs. De kracht zin in de persoonlijke verhalen over militaire ervaringen en de gevolgen daar van.

 • Wat betekent het om veteraan te zijn?
 • Hoe is het om als militair lang van huis te zijn in een risicovol gebied?
 • Wat doet een oorlogssituatie met een mens?
 • Hoe was het om op missie te gaan en wat heb je gedaan en meegemaakt?
 • Wat heb je zelf over voor vrede?

De veteranen zijn speciaal opgeleid om gastlessen te kunnen geven en zijn uitstekend in staat om het persoonlijke verhaal te delen met de leerlingen. Een verhaal van een veteraan zet de leerlingen dan ook zeker aan het denken.

Veteraan in de klas is een educatief project van het Veteraneninstituut. Onder dit project vallen 300 gastsprekers die op vrijwillige basis gastlessen geven. De veteraan vertelt over zijn missie en hij kan kinderen (en jong volwassenen) inzichten geven op basis van zijn ervaring als veteraan. Het doel van het project is meer erkenning en waardering creëren voor de 113.500 veteranen die Nederland telt en bijdragen aan de maatschappelijke doelen van het onderwijs.

Wat zou jij beslissen?

Voor leerlingen van groepen 7/8 en op het voortgezet onderwijs is er naast de gastlessen het gratis lespakket beschikbaar  ‘Wat zou jij beslissen?’ (www.watzoujijbeslissen.nl) . Met dit lesmateriaal krijgen de leerlingen inzicht in de moeilijke keuzes die tijdens en ook na de missies gemaakt moeten worden. De leerling kruipt als het ware in de huid van een militair of kind van een veteraan en krijgt te maken met bepaalde dilemma’s. Leerlingen komen er op deze manier achter dat een keuze niet goed of fout is en dat het moeilijk kan zijn voor de militair om bepaalde keuzes te maken wanneer je niet weet wat de gevolgen zijn. Tijdens de gastles neemt de veteraan de leerlingen aan de hand mee met het bespreken van de verschillende dilemma’s en vertelt daarbij over zijn eigen ervaringen.


Praktische informatie

 • Een gastles duurt gemiddeld een 60 tot 90 minuten – de veteraan vertelt over zijn eigen ervaringen en de leerlingen krijgen de ruimte om vragen te stellen.
 • Aan een gastles van een veteraan zijn geen kosten verbonden.
 • Er wordt altijd voldaan aan de vraag van de school – dit uiteraard met respect voor de normen en waarden van de school.
 • De docent ontvangt het boek ‘Oorlogs en vredesmissies – Ervaringen van Nederlandse veteranen’.
 • Vraag tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) een gastles aan. Er wordt dan contact met de docent opgenomen om alle praktische zaken door te nemen.
 • Er is geen maximum aan het aantal leerlingen die deel kunnen nemen aan een gastles. Wel is het aan te raden om met kleinere groepen een gastles bij te wonen, dit om de interactie te verhogen.

 • Er zijn verder geen materialen benodigd. De veteraan komt bij u in de klas en vaak willen de veteranen de middelen gebruiken die daar voorhanden zijn (computer/beamer e.d.)

 • Ondersteuning van een docent/leerkracht is wenselijk. Dit om de orde te bewaren of om aanvullingen te doen.

 • Achteraf ontvangen de docent en leerlingen een evaluatie.

Meer informatie en boeken 

Meer informatie is te vinden op www.veteraneninstituut.nl.


"De veteraan was heel duidelijk en wist de kinderen van gr 7 en 8 1 1/2 uur te boeien. Hij wist de nadruk goed van het geweld af te houden en de humanitaire kant goed boven te houden."
Ontwikkeld voor Groep 7, Groep 8, Voortgezet onderwijs
Rol leerlingen Actief, Receptief, Reflectief
Maximaal aantal deelnemers 50
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Op school
Tijdsinvestering gemiddeld 60 tot 90 minuten
(Rij-)ouders / verzorgers mogen de activiteit bijwonen.
Aanbieder Veteraneninstituut