3. Warnet/Kunstructeur (workshop)
TheaterFoto film video

Warnet/Kunstructeur start voor de leerlingen met een inleidende les in de klas door de eigen leerkracht. (De leerkracht krijgt hiervoor de benodigde informatie tijdens de Kick-off).
Dan volgt het bijwonen van de voorstelling Warnet, dit is de de kunstconfrontatie en deze vormt de inspiratiebron voor de vervolgopdracht.

Kort na de voorstelling plan je voor je klas een inspiratieworkshop van 1.15 uur op CHV Noordkade o.l.v. een kunstenaar (dat doe je op deze pagina). Het educatieproject Kunstructeur biedt een sterke combinatie van Kunst en Techniek in de uitvoering. Elk jaar heeft dit educatieproject een uitdagend en actueel thema met verschillende invalshoeken. Dit vraagt om een creatieve benadering van docenten en leerlingen vanuit onderzoekend en ontwerpend leren. 
Momenteel wordt de workshop bij Warnet/Kunstructeur nog ontwikkeld door Schippers&vanGucht en Phoenix Cultuur.

NB.
Let bij het boeken van de workshop goed op de geplande datum en tijd van het bezoek aan de voorstelling. De workshop moet ná de voorstelling plaatsvinden.
Heeft jouw school een continue rooster, boek dan zoveel mogelijk de workshops van 11.15 uur, dan kunnen de scholen met een traditioneel rooster gebruik maken van de workshop om 9.30 uur. 
​​​​​​​

In de periode na de workshop gaan de leerlingen aan de slag met een eigen ontwerp- en maakproces, waarbij we de reeds bekende stappen van Kunstructeur volgen:

  1. verkenning
  2. ideevorming
  3. ontwerpen & experimenteren
  4. plan van aanpak
  5. uitvoeren & testen
  6. evalueren
  7. presenteren

Voor de afsluiting van Warnet/Kunstructeur hebben wij weer de samenwerking met Fabriek Magnifique (FM) gezocht. Omdat de voorstelling Warnet een overweldigende ervaring van filmbeelden om je heen is, zullen wij de werkstukken van de leerlingen tijdens FM ook presenteren in de vorm van een doorlopende projectie van beelden. 
informatie over de opdracht en het aanleveren van de werkstukken volgt te zijner tijd. Ontwikkeld voor Groep 5, Groep 6
Rol leerlingen Actief
Maximaal aantal deelnemers 32
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie CHV Noordkade
Tijdsinvestering 1 uur 15 minuten
Benodigde materialen voor de workshop, worden door de aanbieder geregeld.
Benodigde ruimte N.v.t.
Benodigde ondersteuning leerkrachten/ouders/verzorgers nog niet bekend
Het is niet de bedoeling dat (rij-)ouders / verzorgers de activiteit bijwonen.
Aanbieder Cultuurkade