Kringloop 'd'n einder' Milieueducatie
NME

De leerlingen gaan op bezoek bij Kringloop 'd'n einder'. Sluitappel 17A, 5491 TS Sint-Oedenrode.

Aldaar krijgen ze in de ontvangstruime uitleg over het  logo van 'd'n einder', de plattegrond en de spelregels. Tijdens het bezoek leren de kinderen waar welk product naartoe gaat binnen de Kringloop om te worden hergebruikt.

Via de plattegrond en ed opdrachten leren ze de weg te vinden naar de verschillende afdelingen.

Er worden op school door de leerkracht groepjes gevormd van 3 of 4 kinderen.

Elk groepje krijgt een opdracht. Nadat die is uitgevoerd komt men terug om de volgende opdracht te ontvangen en uit te voeren. In totaal kan men in deze opzet ongeveer 10 opdrachten krijgen.  Dit aan de hand van de belangrijkste werkzaamheden die we op 'd’n einder' kennen.

De opdrachten staan kort beschreven op een A4 formuliertje waarop de kinderen een keuze moeten maken. Op het A4 staat een foto in de linker bovenhoek. Een korte beschrijving van de staat waarin het product verkeert wordt erop vermeld. In een kolom naast het artikel staan tien aankruisbare vakjes. Achter elk vakje staat de bestemming wat er met het product zou kunnen of moeten gebeuren.

Het is de bedoeling dat de kinderen in het goede vakje een kruisje zetten. Bij de juiste locatie vinden ze de letter die ze moeten invullen om de puzzel op te lossen.


Voorbereiding in de klas: de leerkracht maakt een groepsindeling in de klas.  De leerlingen zijn bij Kringloop 'd'n einder' te gast, vraag hen zich daar ook naar te gedragen. Er staan ook kostbare spulletjes, dus gewoon lopen en niet rennen.

Ouders of verzorgers zijn welkom om de groepjes te begeleiden.

Via deze link vindt u aanvullend lesmateriaal: www.zwerfafvalmooiniet.nl en www.nederlandschoon.nl                     


Alle Milieueducatieprojecten vinden plaats in de 3 weken voorafgaande aan de 'Landelijke Opschoondag' zaterdag 21 maart 2020. Week 9 is de Carnavalsvakantie.Beoordeeld met een 7.2 Bekijk de reviews
Ontwikkeld voor Groep 6
Rol leerlingen Actief, Receptief
Maximaal aantal deelnemers 30
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Kringloop 'd'n einder', Sluitappel 17A, 5491 TS Sint-Oedenrode
Tijdsinvestering 1 1/2 uur
Benodigde materialen Niets nodig
Benodigde ruimte nvt
(Rij-)ouders / verzorgers mogen de activiteit bijwonen.