Kringloop 'd'n einder'Milieueducatie
NME

De leerlingen gaan op bezoek bij Kringloop 'd'n einder'. Aldaar krijgen ze in de ontvangstruime uitleg over het  logo van 'd'n einder', de plattegrond en de spelregels. Tijdens het spel leren de kinderen waar welk product naartoe gaat binnen de Kringloop om te worden hergebruikt. via de plattegrond leren ze de weg te vinden naar de verschillende afdelingen.

Er worden groepjes gevormd van 3 of 4 kinderen.

Elk groepje krijgt een opdracht. Nadat die is uitgevoerd komt men terug om de volgende opdracht te ontvangen en uit te voeren. In totaal kan men in deze opzet 10 opdrachten krijgen. Dit aan de hand van de 10 belangrijkste werkzaamheden die we op 'd’n einder' kennen.

De opdrachten staan kort beschreven op een formuliertje waarop de kinderen de keuze moeten maken wat ze er in werkelijkheid mee zouden moeten doen.

Het formuliertje:

Op een A 5 staat een foto in de linker bovenhoek. Een korte beschrijving van de staat waarin het product verkeert wordt erop vermeld.

In een kolom naast het artikel staan tien aankruisbare vakjes. Achter elk vakje staat de bestemming wat er met het product zou kunnen of moeten gebeuren. Het is de bedoeling dat de kinderen in het goede vakje een kruisje zetten. Bij de juiste locatie vinden ze de letter die ze moeten invullen om de puzzel op te lossen.

Elk groepje krijgt in totaal 10 opdrachten.    

  

Voorbereiding in de klas: de leerkracht maakt een groepsindeling in de klas. Via deze link vindt u aanvullend lesmateriaal: www.zwerfafvalmooiniet.nl en www.nederlandschoon.nl                 

De data en tijden voor dit project worden later toegevoegd, alle Milieueducatieprojecten vinden plaats in de weken 9-11 en 12 voor de 'Landelijke Opschoondag' zaterdag 23 maart 2019. Week 10 is de Carnavalsvakantie.Ontwikkeld voor Groep 6
Rol leerlingen Receptief
Maximaal aantal klassen 1
Maximaal aantal deelnemers 30
Kosten U dient ingelogd te zijn om de kosten in te zien.
Locatie Kringloop 'd'n einder', Sluitappel 17A, 5491 TS Sint-Oedenrode
Tijdsinvestering 1 1/2 uur
Het is niet de bedoeling dat (rij-)ouders / verzorgers de activiteit bijwonen.