Bijzondere ontmoeting

Tijdens de workshop VerderKijken DoorDenken voor leerkrachten vond er een wel heel bijzondere ontmoeting plaats...


Op 19 september organiseerde Cultuurkade samen met Designmuseum een training voor VerderKijken DoorDenken. 5 leerkrachten van scholen in Veghel namen hieraan deel in de bibliotheek.

VerderKijken DoorDenken is een lespakket waarbij reflecteren centraal staat. Het pakket bestaat uit meer dan tachtig kaarten met daarop bijzondere kunstwerken. Veel van deze kunst kun je in Noord-Brabantse musea bekijken of is te vinden in de openbare ruimte.
Als methodiek voor de vragen staat Visible Thinking centraal. Deze methodiek geeft je houvast om via diverse routines de kunstwerken te verkennen.
We begonnen met de routine 'See-Think-Wonder', waarbij er eerst goed naar een kunstwerk gekeken wordt alvorens er verder over te praten.

Vervolgens zijn we in het centrum van Veghel het kunstwerk 'De Ontmoeting' van Kees Verkade gaan bekijken, waarbij de routine: Step Inside werd toegepast. Verplaats je in het kunstwerk en vertel wat je voelt, ziet, ervaart. Daarmee doende werden we verrast door een klein meisje wat op het beeld ging zitten en de personen ging troosten door over schouder, hoofd of wang te strelen, een kus te geven en te luisteren wat de meisjesfiguur te vertellen had. Hoe ontwapend en ontroerend!

Weer terug in de bibliotheek hebben we een derde routine toegepast Begin-Middle-End.

De deelnemers gaven aan dit een mooie vorm te vinden om met kinderen over kunst te praten. Bovendien is de manier van bevragen ook goed toepasbaar bij andere vakken en kun je op deze manier meer inzicht krijgen over hoe kinderen denken, hun taalvaardigheid trainen en het observatievermogen. Iedereen blij naar huis, Sabina ( Designmuseum) bedankt voor de heldere uitleg, bibliotheek bedankt voor de gastvrijheid!