Verdieping voor de icc-er

Voor gecertificeerde ICC-ers zijn er een tweetal nieuwe verdiepings trainingen ontwikkeld, een over reflecteren en een over samenwerken met de culturele omgeving.


ICC-XL Verdieping Reflecteren

Deze cursus is in het leven geroepen voor icc-ers die willen leren reflecteren, en deze reflecterende houding willen implementeren binnen de school.

Reflecteren is een zeer belangrijke kerncompetentie wanneer het gaat over kunst- en cultuureducatie. Het is ook niet de makkelijkste competentie. Logisch dat veel scholen zich deze reflecterende houding nu eigen willen maken en daar opleiding voor zoeken. Als icc-er kun je daar het voortouw in nemen door jezelf eens te onderwerpen aan de volgende vragen:

  • Wat is reflectie nu precies?
  • Welke link heeft reflecteren met leren en met kunst en cultuur?
  • Welke vaardigheden heb je nodig als leraar om te kunnen reflecteren?

In deze ICC XL module van 3 bijeenkomsten gaan we niet alleen aandacht geven aan bovenstaande vragen maar kijken we ook naar wat het van jou als icc-er vraagt om dit vervolgens te implementeren in de school en wat daarin dan nog zo lastig is. Dat maakt ook dat we er voor hebben gekozen om in deze module te werken met een tandemconstructie. Dit houdt in dat je samen met een teamgenoot, vakdocent of directeur naar deze cursus komt. Zo ervaar je samen wat reflectie inhoudt en draag je samen de verantwoordelijkheid voor de implementatie in de school. Lees hier verder over de inhoud, data en de aanmeldprocedure of neem bij interesse voor deelname contact op met Cultuurkade.

ICC-XL Verdieping Samenwerken met de culturele omgeving

Deze cursus is voor icc-ers en vakdocenten die met elkaar hun samenwerking willen optimaliseren.

Veel scholen spelen met vragen die gaan over het verstevigen en verdiepen van hun kunst en cultuuronderwijs of over ze dit kunnen borgen in hun curriculum. Het is een lastige klus waarbij je naast actuele kennis over het onderwijs ook inzicht moet hebben in de kunstvakken.
Voor de school is het van belang om een beroep te kunnen doen op de vakinhoudelijke expertise van een vakleerkracht. Voor de vakleerkracht is het noodzakelijk om te leren aan te sluiten op de vraag van het onderwijs.  
Hoe zou het zijn om vanuit elkaars expertise het kunst en cultuuronderwijscurriculum op school te verdiepen?

-Hoe brengen we lijn aan tussen de verschillen kunstactiviteiten?
-Hoe implementeren wij een kunstmethode in de klas en hoe werken we daarmee aan onze ambities?
-Hoe kunnen wij kunst en cultuur verbinden met andere vakgebieden?
-Hoe sluit je als vakleerkracht aan op de school?
-Hoe ondersteun ik scholen in het implementeren van mijn vak?

Slechts een greep uit vele prachtige vragen waarbij een heldere afstemming en het gebruik van elkaars expertise geen overbodige luxe is. Lees hier verder over de inhoud, data en aanmeldprocedure of neem bij interesse voor deelname contact op met Cultuurkade.