Schatkamer van Nederland

Nee het gaat nu even niet over de schatkamer van St. Nicolaas maar over de schatkamer van Nederland. Om de relevantie van ons culturele erfgoed en de rijkdom aan bronnen zichtbaar te maken,


is de Schatkamer van Nederland ontwikkeld. Deze Schatkamer biedt lesmateriaal over ons culturele erfgoed aan, dat als aanvulling gebruikt kan worden voor lessen binnen alle profielen van de bovenbouwklassen havo/vwo.

Het doel is om cultureel erfgoed en oude bronnen onder de aandacht van leerlingen te brengen en te laten zien dat die in alle profielen relevant zijn. Via aansprekende thema’s en opdrachten wil de Schatkamer leerlingen stimuleren zelf aan de slag te gaan met historische documenten, om zo een nieuwe kijk te ontwikkelen op onze vaderlandse geschiedenis en ons culturele erfgoed.

Op dit moment staan er lessen en bronnen op de site over de volgende vier thema's:

  • slavernij
  • de beurs
  • rampen
  • op reis

Klik hier door naar de website.