Interessant! En wat bedoel je daar precies mee?

Als cultuuraanbieder van theater in het (speciaal) basisonderwijs volg ik, Wies Elshout, op dit moment de basistraining voor De Cultuur Loper. Het is de eerste keer ....


... dat hier naast intermediairs ook cultuuraanbieders aan deelnemen.

Tijdens de duurzame transformatie die met De Cultuur Loper in gang wordt gezet is namelijk gebleken dat het meeste effect op de lange termijn wordt bereikt wanneer iedereen die bij dit proces betrokken is vanuit eenzelfde gedachtengoed werkt.

Denk je nu: ‘duurzame transformatie… Interessant! En wat bedoel je daar precies mee?’ Dan ben je volgens het gedachtengoed van De Cultuur Loper al op de juiste weg.. Ik bedoel de ontwikkeling van een school van ‘dit willen wij onze leerlingen meegeven’ naar ‘zo gaan wij hieraan werken’.

En dacht je ook: ‘Eenzelfde gedachtengoed, gedachtengoed van De Cultuur Loper… Interessant! En wat bedoel je daar precies mee?’ Dan ben je echt goed bezig! Het gedachtengoed van De Cultuur Loper begint namelijk met verwondering en vragen stellen. Over onduidelijke begrippen bijvoorbeeld, zodat je er uiteindelijk hetzelfde beeld bij hebt. Zo kun je samen afspreken wat je wilt bereiken. Vanuit dat duidelijke eindbeeld kun je samen creëren en bepalen wie welke bijdrage levert.

Het is mij al heel snel duidelijk geworden hoe bepalend en anders dit gedachtengoed is voor een samenwerking in het cultuuronderwijs. ‘Anders, interessant! En wat bedoel je daar precies mee?’

Nou, wanneer een basisschool mij vraagt om theaterlessen in het thema van de Kinderboekenweek te geven. Dan zou eerst gezegd hebben: ‘Leuke vraag, ik heb de volgende ideeën en plannen, welke zal ik uitvoeren?’ De kinderen hebben dan na de uitvoer een leuke theaterervaring en de leerkracht is even ontlast. Wat ik nu eerder zou doen bij zo’n concrete vraag is zeggen: ‘Theaterlessen in het thema van de Kinderboekenweek…Interessant! Wat bedoel je daar precies mee? Hoe ziet het er uit? Vertel eens…’

Vervolgens kunnen we een gesprek starten en een duidelijke eindbeeld vastleggen. Vanuit hier kunnen we dan samen creëren en bepalen wie welke bijdrage levert. Hierdoor is de uitkomst van het product misschien wel heel verrassend, blijkt er een hele leuke samenwerking mogelijk en kunnen er meerdere klassen en/of kunstdisciplines betrokken worden. Door het draagvlak en de betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en kunstaanbieders op deze manier te aan te spreken is de uitwerking waarschijnlijk veel langer voelbaar en zichtbaar.  Voor mij begint 2019 met het flink oefenen van mijn houding en vaardigheden in dit soort gesprekken, want als ik geen ideeën aandraag, wat doe ik dan?!?!

Hopelijk tot ziens!

Groeten van Wies Elshout

www.sowiesoenco.nl