Milieueducatieproject 'van Afval naar kunst'

Ook dit jaar zijn de Rooise kunstenaars Annie Veltkamp en Inge bollen weer actief met de leerlingen van de groepen 7 en 8 voor het 'van Afval...naar Kunst' project.


Geholpen door stagaire Amber komen zij weer op bijna alle Rooise scholen. Met textiel uit Kringloop 'd'n einder' maken zij met de leerlingen weer prachtige werkjes die in het Martinushuis als een 'Gesamtkunstwerk' getoond .