Svp invullen!

Scholen die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de Monitor cultuureducatie 2018-2019.


Scholen ontvangen in maart een uitnodiging voor deelname aan de monitor cultuureducatie 2018-2019. Wij vragen scholen die deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit om de monitor ook echt in te vullen. Hoe meer scholen meedoen, hoe meer idee├źn het oplevert voor het verder ontwikkelen van cultuureducatie. Het Fonds voor Cultuur Participatie neemt de resultaten mee in de ontwikkeling van een vervolg op Cultuureducatie met Kwaliteit.

De monitor heeft tot doel de landelijke stand van zaken van cultuureducatie in het primair onderwijs en de opbrengsten in kaart te brengen. Scholen die deelnemen, krijgen inzicht in hoe zij ervoor staan in vergelijking met andere. Wij nodigen de Brabantse scholen van harte uit deel te nemen aan het onderzoek.