Groepen 6 bezoeken Kringloop 'd'n einder'

Voorafgaand aan de 'Landelijke Opschoondag' kunnen alle groepen van de Rooise scholen deelnemen aan de Milieueducatieprojecten. Groep 6 leerlingen worden ontvangen in de Kringloop.


Hier krijgen ze in de ontvangstruime uitleg over het  logo van 'd'n einder', de plattegrond en de spelregels. Tijdens het bezoek leren de kinderen waar welk product naartoe gaat binnen de Kringloop om te worden hergebruikt. Via de plattegrond leren ze de weg te vinden naar de verschillende afdelingen.