Aanmelden Museumschatjes en Museumschatten

Ga met groep 5, 6, 7 en 8 gratis naar een van de vele Brabantse musea!


Vanaf maandag 6 mei 2019 kunnen Brabantse basisscholen hun leerlingen aanmelden voor Museumschatjes. Dinsdag 28 mei 2019 kunnen docenten voortgezet onderwijs hun leerlingen aanmelden voor Museumschatten. Beide vergoedingsregelingen zijn bedoeld om museumbezoek onder scholieren te bevorderen.

Over Museumschatjes (PO)

De inschrijving start op maandagochtend 6 mei 2019 via het inschrijfformulier op deze website. In de eerste week van april ontvingen alle Brabantse basisscholen een brief met meer informatie over het project.

In schooljaar 2019 - 2020 kan het museumbezoek in het kader van Museumschatjes plaatsvinden tussen maandag 30 september 2019 en vrijdag 21 februari 2020.
Voor wie: alle groepen 5 t/m 8 van basisscholen in Noord-Brabant.
Noord-Brabant is rijk aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea gemeen hebben, is dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het project Museumschatjes.

Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag wat een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk veel geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder verhaal bij hoort.

Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan de hand van een gerichte opdracht gaan de leerlingen in groepjes op zoek naar een voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Na afloop van het project Museumschatjes zullen leerlingen op een andere manier naar oude voorwerpen (erfgoed) kijken.

Kijk voor de Productdetails op deze website

Tijdsbeslag/Voorbereiding 40 minuten, museumbezoek 60-90 minuten, verwerking 30-90 minuten.
Plaats van uitvoeringKlas en museum

Over Museumschatten (VO)

Bezoek een van de deelnemende musea en krijg tot €10,- per leerling vergoed voor vervoer en entree.
Vanaf dinsdag 28 mei 2019 kunt u uw leerlingen aanmelden voor schooljaar 2019 - 2020 via het aanmeldformulier dat dan op deze website te vinden is.

Museumschatten is een vergoedingsregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder middelbare scholieren te bevorderen. De regeling staat open voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie. Een school kan de kosten voor museumbezoek en/of vervoer naar het museum declareren.

Achtergrond
Op 10 april 2018 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant besloten dat er extra financiering wordt vrijgemaakt om museumbezoek van Brabantse middelbare scholieren te stimuleren. Dat betekent dat er vanaf komend schooljaar (2018 – 2019) een vergoedingsregeling, Museumschatten genaamd, is die uitgevoerd wordt door Erfgoed Brabant.

Onderzoek
Aanleiding voor de nieuwe regeling is het onderzoek dat KPC-groep in 2017 heeft uitgevoerd in opdracht van Erfgoed Brabant naar de behoefte bij scholen voor voortgezet onderwijs aan een vergoeding voor museumbezoek. De resultaten van dat onderzoek zijn hier te lezen.


Bron: Nieuwsbrief Erfgoed Brabant april 2019