CLICK - Talent ontwikkelingstraject Brabant

In een talentontwikkelingstraject wordt volgend schooljaar aan 20 kunst- en onderwijstalenten (en de basisscholen die aan deze talenten verbonden zijn) een kans geboden om de verankering van cultuureducatie verder te realiseren.


De talenten verbinden zich aan elkaar en werken samen expliciet toe naar een versteviging van de cultuureducatie in én rondom de school.

In aanraking komen met verschillende vormen van kunst en cultuur is onmisbaar in de ontwikkeling van creativiteit en verbeeldingskracht bij kinderen. Maar hoe zorg je er als bevlogen leerkracht of kunstvakdocent voor dat het écht betekenis en draagvlak krijgt? Schrijf je in voor CLICK. en werk met elkaar aan een stevige positie voor cultuureducatie in jouw werkomgeving. Wakker de verwondering aan!

Met CLICK. bieden Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogescholen en Stichting Cultlab, talentvolle kunstvakdocenten en leerkrachten een ontwikkeltraject aan, gericht op de vraag hoe samen cultuureducatie in én rondom de school te
verstevigen. Wat kunnen kunstvakdocenten en leerkrachten samen ondernemen om cultuureducatie betekenisvol te maken voor de kinderen van nu? Binnen CLICK. vertrek je vanuit je eigen vraag en verbind je je aan collega deelnemers die vanuit verschillende rollen en expertises werken aan cultuureducatie. In die verbinding ontmoeten kunst, cultuur en onderwijs elkaar. Je verkent de mogelijkheden van jezelf,van de ander en van de omgeving.

Je werkt in co-creatie aan je visie en ondernemerschap: door te maken, te ervaren en te delen. Wie heeft wat in huis en waar kan verbinding gemaakt worden? CLICK. loopt van september 2019 t/m juni 2020. Tijdens het traject word je begeleid door Stichting Cultlab. Daarnaast krijg je  input van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de provinciale uitvoeringsorganisaties Erfgoed Brabant, Cubiss Brabant (bibliotheken,  mediaeducatie en lezen) en Kunstloc Brabant (professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie). Tevens zullen er masterclasses door professionals uit het werkveld georganiseerd worden. Basisschoolleerkrachten melden zich
samen met hun school aan. De school geeft ruimte aan het talent om zich te ontwikkelen en biedt mogelijkheden om cultuureducatie in én rondom de school te verstevigen. Kunstvakdocenten kunnen zich zelfstandig aanmelden. Een voorwaarde is dat je een vraag hebt waarmee je draagvlak voor cultuureducatie in jouw omgeving kunt versterken.

Nieuwgierig? Lees bijgevoegde brochure voor meer informatie of check de site!


Brochure Click