Goed nieuws over regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

op 12 juni 2019 presenteerde minister Ingrid van Engelshoven in de LocHal haar uitgangpuntenbrief voor de komende beleidsperiode onder de titel: Cultuurbeleid 2021 – 2024: Cultuur voor iedereen.


Kunstloc Brabant is blij met de uitgangspunten. De minister volgt in grote lijnen het advies van de Raad voor Cultuur.

Goed nieuws voor de scholen in Meierijstad die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit:

Het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) wordt voortgezet, maatregelen voor afzonderlijke disciplines en onderwijsniveaus worden in dit programma geïntegreerd. Voortaan is er voor iedere gemeente evenveel budget beschikbaar per leerling: € 0,79. Voorheen ontvingen gemeenten die niet tot de G9 slechts € 0,55. Extra budget: € 3,5 miljoen per jaar. In Brabant wordt dit programma uitgevoerd door Kunstloc Brabant (in opdracht van de provincie) en de vijf stedelijke centra voor de kunsten (namens de vijf grote steden).

Lees hier enkele opvallende punten uit Cultuurbeleid 2021-2014: Cultuur voor iedereen.
Of lees hier de complete publicatie