Vakintegratie kunst, wetenschap en techniek

Hoe combineer je kunst, wetenschap en techniek op school? Hoe verbind je bijvoorbeeld kunstvakken met maakonderwijs of meetkunde en experimentele muziek met wetenschap?


In Cultuur+Educatie 51 vind je onderzoek én praktijkvoorbeelden over dit onderwerp. Uitgave: 2019

Auteur(s):
Katharina Anzengruber, Arida Bandringa, Melissa Bremmer, Joris Buis, Linda de Greef, Madelinde Hageman, Emiel Heijnen, Mairéad Hurley, Vincent Jonker, Ronald Keijzer, Michiel Koelink, Evelyn Kroesbergen, Julia Marshall, Hans Christian Merten, Marloes Nieuweboer, Ellen Oosterwijk, Eveline Schoevers, Monica Wijers

kosten: € 15,95 Bestel hier

De verbinding tussen kunst, wetenschap en techniek staat centraal in dit nummer van Cultuur+Educatie. De artikelen geven samen een overzicht van onderzoek naar ArtsSciences in het primair en voortgezet onderwijs.

ArtsSciences

In een inleidend artikel verkennen gastredacteuren Melissa Bremmer en Emiel Heijnen de crossovers tussen kunsten en wetenschappen. In hybride kunstpraktijken vervagen de grenzen tussen beide domeinen. De auteurs betogen dat deze ArtsSciences een goede inhoudelijke basis bieden voor meer interdisciplinair kunstonderwijs.  

Vakoverstijgend onderwijs

In twee theoretische bijdragen worden mogelijkheden voor vakoverstijgend onderwijs nader verkend. De Amerikaanse onderzoeker Julia Marshall beschouwt art integration als belangrijke sleutel. Hierbij kijken leerlingen vanuit de lens van de kunst(en) naar concepten en procedures van andere disciplines. Ellen Oosterwijk verkent met een literatuuronderzoek hoe maakonderwijs en de kunstvakken elkaar kunnen versterken. Ze bepleit daarbij het perspectief van Critical Making: dit kan kritisch denken en reflectie binnen het kunstonderwijs bevorderen.

Meetkunst

Een voorbeeld van vakoverstijgend onderwijs is Meetkunst, een lessenserie voor de bovenbouw van het basisonderwijs waarin meetkunde en beeldende vorming hand in hand gaan. Evelyn Kroesbergen, Eveline Schoevers, Vincent Jonker, Monica Wijers en Ronald Keijzer deden een effectstudie onder ruim 2700 leerlingen op zestig scholen om na te gaan in hoeverre deze lessen leidden tot meer meetkundige kennis en creativiteit en betere kunstbeschouwing

Ontwerpend leren

Bij ontwerpend leren is het bedenken van ideeën een belangrijk onderdeel. Een knelpunt in de praktijk is dat leerlingen moeilijk los komen van het voorbeeldontwerp. In hun bijdrage beschrijven Madelinde Hageman en Marloes Nieuweboer hoe een toolkit leerlingen kan stimuleren tot meer gevarieerde en originelere ideeën.

Experimentele muziek

De Oostenrijkse Katharina Anzengruber beschrijft haar onderzoek naar het interdisciplinaire muziekeducatieve project Klangkörper–Körperklang. Hierin werden jongeren uitgedaagd te experimenteren met geluid en klank met aan de kunst en wetenschap ontleende methodes.

Vier praktijkvoorbeelden

Naast deze artikelen bevat dit nummer vier korte beschrijvingen van ArtsSciences-praktijken. De lezer kan een kijkje nemen in de Science Gallery Dublin, op het jongerenfestival ‘u 19 – Create Your World’ van Ars Electronica in Linz, bij de Living Labs van de afdeling  Interdisciplinary Studies van de Universiteit van Amsterdam en bij het ArtechLAB van de Amsterdamse Breitner Academie.

Download Cultuur+Educatie 51 of bestel

Bron: LKCA, nieuwsbrief en website