De laatste zullen de eerste zijn ?

Het allerlaatste OMG2019 basis educatiepakket overhandigden wij eind juni aan Menno Roozendaal, wethouder cultuur van Meierijstad, maar.... het jaarverslag 2018 van Cultuurkade ontving hij als eerste!


Het jaarverslag 2018 lag al een paar weken kant en klaar op de plank te wachten, evenals het OMG basis educatiepakket, maar de wethouder had zo'n volle agenda dat wij pas op 25 juni een afspraak met hem konden inplannen. Gelukkig kregen we toen ook alle ruimte om het jaarverslag en het OMG educatiepakket toe te lichten.

Een paar highlights uit het jaarverslag 2018:

  • 2018 was het eerste volle jaar van Cultuurkade en het werd een jaar waarin samenwerken echt vorm kreeg. We bekeken de sterke punten van de voormalige drie marktplaatsen en hoe deze te delen met heel Meierijstad. We zijn in 2018 een echt team geworden waarin we als vanzelfsprekend samenwerken met de focus op ieders persoonlijke kwaliteiten en eigen rol.
  • Het boekingssysteem en de website zijn verder gegroeid, alle lerkrachten en aanbieders in heel Meierijstad kunnen er nu gebruik van maken en weten de weg naar het aanbod steeds beter te vinden.
  • Met de komst van de CHV-academy en de kunstlessen, bleef het ons streven om in 2018 het aantal boekingen niet te laten dalen, we zijn dus ook zeer verheugd dat het aantal boekingen van projecten zelfs flink is gestegen!
  • De website heeft een aparte aanbiederspagina gekregen, waarop zij zich kunnen presenteren.  
  • de 18 deelnemende scholen aan het traject Cultuureducatie met Kwaliteit blijven gestaag stappen zetten d.v.m. teamtrainingen, inhuur van gastdocenten voor coaching en gastlessen of scherpen hun visie op cultuureducatie verder aan, zodat kunst en cultuur steeds meer een natuurlijk onderdeel vormen van de reguliere lessen.
  • Het Veghelse kunstemenu werd opengesteld voor alle kernen en daar maken diverse scholen uit Sint Oedenrode al gebruik van.
  • In 2018 realiseerden wij via het boekingssysteem 75 projecten voor maar liefst 16.305 leerlingen en organiseerden wij daarnaast nog 36 maatwerkprojceten voor 3833 leerlingen en 225 leerkrachten.
    Bekijk hier het factsheet en de deelname tabellen.
  • En met het oog op 2019 werd vorig jaar al volop gestart met het organiseren van activiteiten voor OMG 2019 (75 jaar Operatie Market Garden).

Inmiddels zijn we al weer halverwege 2019 en willen we benadrukken dat we deze mooie resultaten slechts kunnen behalen doordat we ons gesteund voelen door de gemeente, de leden van de stuurgroep maar vooral door de icc-ers en directeuren van de scholen. Hierdoor zijn de leerlingen in Meierijstad de grote winnaars!