Icc-ers Veghel sparren over erfgoededucatie

De eerste icc-bijeenkomst van de werkgroep Veghel stond in het teken van erfgoededucatie, een scholing over bewustwording van je omgeving, erfgoed is overal om je heen.


Hoe kun je erfgoed toepassen in je lessen? het hoeft niet perse een project te zijn.
Wat is erfgoed?
Wat is erfgoededucatie?

De waarde van Erfgoed
De bijeenkomst wordt geleid door Rolf Vonk van Erfgoedbrabant. Rolf start de bijeenkomst met een korte discussie aan de hand van 4 foto's van lokale erfgoed iconen en de vraag om er 1 van te verwijderen. Dat valt zoals te verwachten niet mee, want natuurlijk is er voor ieder icoon op de foto wel een goed argument te noemen om het te behouden. De oefening geeft meteen de waarde aan van erfgoed in onze omgeving.

Met behulp van een Powerpointpresentatie en  oefeningen verdiepen we onze kennis over erfgoededucatie. Vervolgens gaan we aan de slag met de praktijk op school, waarbij past erfgoededucatie? en hoe kan het een verrijking zijn van thema's of methodeonderdelen? Ook bekijken we een overzicht van de onderdelen van het erfgoedmenu van Veghel.

Erfgoedmenu
Susanne merkt op dat de afgelopen 2 jaar minder erfgoedprojecten afgenomen worden. Jammer want de scholen in Veghel betalen sowieso voor de onderdelen uit het erfgoedmenu (het overzicht zie je via deze link).  Scholen kunnen zelf beslissen wanneer ze de projecten boeken, cultuurkade heeft de aanbevelingen en controle hiervan los gelaten.

Erfgoededucatie en methodes
We hebben het ook over hoe makkelijk je erfgoededucatie en projecten kunt koppelen aan thematisch onderwijs, zoals EPC, Blink, alles in 1 enz.
Kijk hiervoor eens bij de erfgoed keuze projecten die Cultuurkade op de site heeft staan. Of benader Cultuurkade voor advies op maat hoe je verbindingen kunt leggen tussen de lesmethode of thema’s op school en cultuur- en erfgoededucatie. Wij hebben voor tal van thema’s al adviezen gemaakt. Rolf wijst ook op de uitgave Wijzer met erfgoed educatie, via de link kun je die downloaden.

Op de toren zit een haan
Als laatste doen we nog een oefening op het dakterras van Silly fox, bovenop de silo's van CHV Noordkade. De oefening past bij het project Op de toren zit een haan, dat we uitdelen aan de aanwezige icc-ers. Het project is ontwikkeld voor de groepen 1-2, en hierbij speelt ook taal een grote rol.