Co-creatie bij obs de Springplank

In de weken 41 en 43 hebben alle leerlingen van obs de Springplank deelgenomen aan workshops van Inge Bollen. Maar... ook voor de leerkrachten waren dit bijzondere leermomenten.


Inge heeft met iedere leerkracht een overleg gehad waarbij de leervraag van de leerkracht centraal stond.

Die waren natuurlijk divers: 'Hoe kun je kinderen uitdagen tijdens het samenwerken in een groepje?', 'Hoe betrek/ motiveer je de kinderen die niet van creatieve lessen houden?', 'Hoe zorg ik voor een goede (verschillende manieren) reflectie/evaluatie op het proces i.p.v. op het product?', enzovoorts.

Inge heeft met hen vervolgens de leervraag besproken en de keuze gegeven voor een techniek en materiaal waar de leerlingen  tijdens de workshop mee aan de slag gingen. Tijdens de workshops  werd telkens teruggekeken naar de leervraag en op één na waren de leerkrachten heel tevreden met de samenwerking. Zij kregen handvatten om zelf vooral beter, maar ook gemakkelijker en ontspannen creatieve kunstlessen te kunnen geven.

Er volgt nog een expositie van de werkstukken, waar ook enkele werkstukken worden geveild voor het goede doel.