Artistiek-creatief vermogen centraal

in het voorstel van Curriculum.nu. Het voorstel ligt inmiddels bij de minister en het is nu afwachten wat de politiek ermee doet.


Maar wat is nu precies die inhoud en hoe kijkt het LKCA er tegenaan? Lees de bijdrage van Ronald Kox, die nauw betrokken is bij het proces en al eerder zijn licht liet schijnen over mogelijke scenario’s voor de toekomst.

Centraal in het advies voor het leergebied Kunst en Cultuur staat de ontwikkeling van het artistiek-creatief vermogen van de leerling. Een vermogen dat in alle kunst- en cultuurdisciplines de kern vormt en per discipline een andere uitwerking krijgt. Dit sluit aan bij onze visie op cultuureducatie die wij in 2016 in de Basis voor Cultuureducatie neergelegd hebben.

Vakintegratie en thematisch werken

Cultuureducatie gaat dan in de basis niet uit van specifieke vaardigheden bij een discipline, maar van de kern die kunst en cultuur bijzonder maakt. Uiteraard vraagt dat ook om het aanleren van specifieke vaardigheden en de mogelijkheid om in een of meer van de disciplines je verder te ontwikkelen en mogelijk te excelleren. Maar dat is pas in tweede instantie aan de orde.

Het advies gebruikt heel mooi de termen ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’. Daarmee wordt de balans aangegeven die telkens gezocht moet worden tussen zelf doen en meemaken wat anderen doen, en daar in alle gevallen over na te denken en een (eigen) betekenis aan te geven. Lees verder

Bron: nieuwsbrief Lkca