Budget cultuureducatie PO is verhoogd

In de lumpsum financiering van PO scholen is voor het huidige schooljaar een bedrag voor ‘culturele vorming’ beschikbaar van € 4,39 per leerling + € 105,31 per school. Met de prestatiebox middelen voor cultuureducatie erbij komt het totaalbedrag op €20,17 per leerling + €105,31 per school.


In de lumpsum financiering van PO scholen is voor het schooljaar 2019-2020 een bedrag voor ‘culturele vorming’ (voorheen ‘kunstzinnige oriëntatie) beschikbaar van € 4,39 per leerling + € 105,31 per school. Dit bedrag wordt iedere jaar geïndexeerd en kan besteed worden aan materiaal en/of activiteiten.

Bovenop de lumpsum financiering is in de prestatiebox PO een bedrag per leerling beschikbaar om de (brede) prestaties van de school te verbeteren. Voor het schooljaar 2019-2020 ontvangen schoolbesturen € 15,78 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief € 3,00 per leerling voor museumbezoek, zodat leerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum kunnen.

Schoolbesturen bepalen zelf waaraan dit geld wordt besteed, maar voor scholen die deelnemen aan CmK/De Cultuur Loper geldt de afspraak dat het volledige bedrag daadwerkelijk en volledig aan cultuureducatie wordt besteed.

In totaal komt het beschikbare bedrag voor culturele vorming en cultuureducatie op €20,17 per leerling + €105,31 per school.

Meer informatie: https://www.lkca.nl/primair-onderwijs/geldzaken/prestatiebox