Cultuur voor iedereen

Een samenvatting en korte animatiefilm met de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid van 2021-2024. Met o.a. voortzetting en verbreding van Cultuureducatie met Kwaliteit.


Lees het artikel op de website van het LKCA.   Of kijk de korte animatie van Ministerie van OCW.