Kommagesprekken CMK-scholen Sint- Oedenrode

In de afgelopen maanden  hebben alle vijf de CMK scholen in Sint-Oedenrode een Kommagesprek gehad in het kader van de Cultuurloper.


Het kommagesprek is een gesprek waarin je met directie/ cultuurcoƶrdinator reflecteert op het traject tot nu toe, en vooruitblikt op wat er nog ligt ten aanzien van de ambities voor cultuureducatie.
Zijn we nog met de juiste dingen bezig?
Wat is er gerealiseerd van de ambities? Wat willen we nog
realiseren?

De gesprekken brachten weer nieuwe energie in het Cultuurloper-traject en ook mooie nieuwe plannen!