Studiedag De Ieme

Op 6 december kwam het docententeam van De Ieme samen voor een training met de nadruk op de competentie reflecteren. Deze training werd gegeven door Lobke en Marcelle van IDkr8. Vanuit Cultuureducatie met Kwaliteit heeft de school al vele stappen gezet en deze teambijeenkomst was een mooi vervolg.


Na een korte introductie gingen we aan de slag. Met de camera op onze telefoon op maximale zoom-stand gingen we op zoek naar  structuren en patronen die onze aandacht trokken. Iedereen sprong op en begon met het maken van foto’s. Er werd goed gekeken, onderzocht, foto’s gemaakt en met elkaar gesproken.

Eenmaal terug in de grote ruimte gingen we in gesprek; Wat heb je nu zojuist gedaan? Ben je aan de slag gegaan met creëren, onderzoeken of reflecteren? Samen kwamen we er achter; je doorloopt al deze verschillende fases, maar je kan ervoor kiezen om de nadruk te leggen op één van deze competenties.
Het reflecteren gebeurde zowel intern (je kijkt, onderzoekt, maakt een foto, stelt bij, maakt een nieuwe foto) en extern (bespreken met andere collega’s). Mooi om je daar bewust van te worden en het zelf te ervaren.

Door het stellen van een goede vraag (de opdracht) merkten we allemaal dat we enthousiast waren om aan de slag te gaan. Ook bedachten we zelf een vervolgopdracht die aan de kenmerken van een ‘goede vraag’ voldeden.

Op naar de volgende opdracht. In tweetallen moesten we 30 stuks van hetzelfde materiaal gaan zoeken (belangrijk detail: zonder het gebouw aan te tasten). De raarste dingen kwamen terug de ruimte in; velletjes wc papier, bloemenvaasje, kledinghangers, wasknijpers, aluminiumfolie enz. Alle tweetallen maakten een eigen patroon met hun eigen materiaal. Na een bepaalde tijd werden er twee groepjes samengevoegd; ook de materialen en patronen moesten samenkomen. Goed kijken, overleggen en aan de slag. Daarna mocht ieder voor zich bij elk ontstaan patroon een nieuwe vraag formuleren om de groep verder te prikkelen. Er werden uitdagende vragen gesteld zoals ‘Wat als je jullie creatie zou aantrekken, hoe zou het er dan uitzien?’. Ook leerden we een nieuwe techniek om in een groep te reflecteren, feedback te vragen en te geven.

Als afsluiting presenteerden een aantal leerkrachten in kleine groepjes de lessen die zij op school gaven tijdens het kunstuur en kregen zij feedback van de groep. Door in elk groepje 2 observanten aan te wijzen konden er mooie inzichten met elkaar gedeeld worden en kan de feedback worden verwerkt voor de volgende keer dat deze leerkrachten het kunstuur gaan geven.

Kort samengevat: een interessante, speelse en inspirerende ochtend met een enthousiast docententeam, wat fijn om mee te maken!