School aan zet met CMK

"Wie ben ik?", "Ik kan mezelf creatief uiten" en "Ik en de wereld!". Het team van clusterscholen Nicolaas, Antonius en de Empel hebben in het najaar samen hun ambitie vastgesteld, verhelderd en verfijnd. Meierijstad is een nieuwe CMK deelnemer rijker! Hoe zij dit aangrijpen lees je hier..


Dat de school aan zet is bij deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) blijkt bij het cluster Nicolaas-Antonius-Empel al vanaf de start. Een viertallig koplopersteam neemt met elkaar het heft in handen.

Dat zijn ze bij dit cluster al gewend sinds de implementatie van Leren zichtbaar maken, dat op alle plekken in de scholen terug is te vinden. Een volgende stap is meer allesomvattend naar leerlingen te kijken, waarbij alles met elkaar samenhangt. Voor het koplopersteam was CMK een passend antwoord. Met behulp van het instrument De CultuurLoper gaan we met elkaar een proces aan waarvan we nog niet weten waar en hoe het eindigt. Maar waarvan we wel weten dat we met elkaar in gesprek gaan en blijven, een zoektocht aan gaan met het team en dat we ook over gaan tot activiteiten met leerlingen. We gaan ontdekken, creeëren en reflecteren.

In een ambitiegesprek hebben het koplopersteam en de directeur, onder begeleiding van de intermediairs van Cultuurkade, drie ambities geformuleerd waarmee ze graag aan de slag gaan.
De titels zijn "Wie ben ik?", "ik kan mezelf creatief uiten" en "Ik en de wereld!". Die komen voort uit ondertitels, waarden en een focus, die in een eerste teambijeenkomst door het team zijn verhelderd onder de bezielende leiding van het koplopersteam. Waar kunst en cultuur abstract kon zijn, is het getrechterd tot meer dan wat het was. Het heeft iets opgeleverd voor het hele team: een eerste stevig begin is gemaakt.

Het vervolg? Aan het werk met ambitie één! En misschien ook met ambitie twee, en/of drie. Hoe? Dat is aan het koplopersteam. Deelnemen aan CMK vraagt tijd tijdens studiedagen, ruimte voor ontwikkeling en scholing. Daarover buigen zij zich nu en komen dan met een specifieke vraag terug bij de intermediars. Zodat we samen een passende invulling kunnen maken met begeleiding van externe experts.