ICC bijeenkomst

Op woensdag 29 januari kwamen 7 icc'ers uit Schijndel en Veghel bij elkaar voor bijeenkomst 2 en 3 van de training.


Deze training stoomt de icc'ers klaar voor het invullen van de rol van interne cultuurcoƶrdinator op hun eigen school. Daarbij zijn hun eigen vragen binnen dit leerproces leidend. Jacqueline Braat van Artitof en Bram Relouw van Kunstloc verzorgen deze training. Tijdens de bijeenkomst gingen we dieper in op de visie op cultuureducatie. Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Wat wil ik de leerlingen meegeven? Wil ik de leerlingen procesgericht laten werken of productgericht? Door midddel van allerlei vragen werd eerst de eigen visie aangescherpt en ontstonden de eerste bouwstenen voor een cultuurplan van de school.
Daarnaast hebben we ook gekeken naar de verschillende rollen die een icc'er allemaal heeft. Het LKCA (Landelijke Kennisinstituut voor Cultuureduatie en Amateurkunst) heeft al deze verschillende rollen in beeld gebracht. Erg waardevol om daar kritisch naar te kijken. Welke rollen vervul je al? Waar zou je meer tijd aan willen besteden? Welke taken zou ik aan collega's kunnen overdragen? En bij welke rollen zet ik een intermediair van Cultuurkade in? Door hier kritisch naar te kijken krijg je je eigen rol steeds beter in beeld.

Alle input van deze dag hebben we door middel van een creatieve opdracht vertaald. Uiteindelijk heeft iedereen een creatieve vertaalslag gemaakt van hun eigen visie op cultuureducatie voor de school. Het was erg mooi om te zien dat door deze creatieve twist de ideeen meteen een stuk concreter werden. Er werd richting gegeven waar de icc'ers de volgende bijeenkomst op verder kunnen bouwen.


Poster_Verschillende_Rollen_ICC