ICC-bijeenkomst over draagvlak

Draagvlak en Vakoverstijgend werken waren de onderwerpen voor de icc-bijeenkomst in Veghel. Trainer Jacqueline Braat van arti-tof zette ons hard aan het werk met het oefenen van gesprekstechnieken.


Die zijn namelijk allesbepalend voor het krijgen van draagvlak. Draagvlak gaat niet over je collega's, maar over jezelf, jouw visie en jouw grenzen. Jacqueline daagde ons uit die op te zoeken. In wisselende duo's werden gesprekken aangegaan met als onderwerp vakoverstijgend werken. Of een ander onderwerp dat voor de betreffende icc-er actueel is.

Luisteren - Samenvatten - Doorvragen. Daar kwam het op neer. Niet nieuw. Wel lastig. Vooral om je aan de regels te houden.
Het idee is dat als je je aan deze regels houdt, de inhoud van je gesprekken beter wordt. Je komt bij de vraag achter de vraag. De angst achter de weerstand. De beweegredenen achter gedrag. En als het goed is houd je de energie bij jezelf, want je bent niet de ander.

Dus de uitdaging was om weg te blijven van aannames, zelf in te vullen wat je denkt dat er wordt bedoeld, en je enkel richten op de gesprekstechniek. Coachingstechniek, eigenlijk. Die je in kan zetten bij alle gesprekken die je voert: met een leerling, een collega, een ouder. En ook thuis op de bank met je partner. En ondanks - of dankzij? - de focus op de regels van gesprekstechnieken is er óók heel veel informatie uitgewisseld en hebben icc-ers elkaar en elkaars school beter leren kennen.

Na afloop schreven de icc-ers een persoonlijk kaartje: post voor Cultuurkade en Jacqueline.
Daarop mochten we o.a. lezen:
"waardevolle middag",
"je komt inderdaad veel meer over de ander te weten",
"wat fijn om te oefenen en een aantal inzichten te krijgen",
"mooie inzichten, soms ook moeilijk en verhelderend"
​​​​​​​
Dank je wel voor het harde werk en jullie doorzettingsvermogen!