Koster Brock bezoek in de groepen 5

Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van de groepen 5 bezoek gehad van het hulpje van de smid en de veldwachter uit het Koster Brock-project. Ze zijn weer enthousiast gemaakt om met het historische lied de koster weer tot leven te wekken.


Op 2 en 3 april is het de bedoeling dat het project dus weer twee dagen bezocht gaat worden door deze leerlingen.

Informatie vanuit de stuurgroep van he tproject:

Het Coronavirus grijpt flink om zich heen en ook wij, als stuurgroep Koster Brock, hebben ons beraden over dit vervelende virus. Wij hebben daarvoor nauw overleg met de onderwijsinstelling SKOSO.

Dit betekent dat het Koster Brock project op 2 en 3 april, met de huidige wetenschap gewoon door zal gaan. Maar,  zoals ook uit de media blijkt, kunnen de maatregelen soms van de ene op de andere dag veranderen. Mocht er in de komende periode de noodzaak zijn om nadere stappen voor het Koster Brock te nemen, dan hoort dit zo snel mogelijk van ons.