Jaarverslag 2019

Met gemengde gevoelens presenteren wij het jaarverslag 2019 van Cultuurkade Meierijstad.


Gemende gevoelens omdat wij ten eerste met trots terugkijken op de behaalde resultaten in 2019, zowel kwalitatief als kwantitatief.
En tegelijkertijd met pijn in ons hart, omdat we ons op dit moment in een situatie bevinden waarin cultuureducatie vrijwel tot stilstand is gekomen, we alleen maar activiteiten annuleren en af kunnen wachten hoe de Corona crisis zich verder ontwikkeld. Activiteiten waar we bijzonder trots op zijn, zoals de ontmoeting tussen veteranen en leerlingen, of grote groepen leerlingen die voorstellingen en musea bezoeken, lijken op dit moment verder weg dan ooit.

Met dit jaarverslag, de OMG special, de tabellen en factsheet hopen wij zo helder mogelijk de activiteiten te verantwoorden die wij hebben uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep van Cultuurkade en de gemeente Meierijstad.

Zo nodig willen wij graag de inhoud van dit jaarverslag extra toe lichten. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Klik hier voor:

En hier onder om het jaarverslag 2019 te openen.


Jaarverslag 2019