Belangrijk nieuws voor de CmK-scholen!

Verlenging van de regeling CmK 2017-2020 tot 1 juli 2021 en resterend CmK-budget wordt doorgeschoven naar de eerste helft 2021.


Gedurende de afgelopen corona-periode is een groot aantal geplande CmK-activiteiten op de scholen niet doorgegaan en
is een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget niet besteed. FCP heeft om die reden aan penvoerders bekend
gemaakt dat de periode CmK 2017-2020 wordt verlengd tot 1 juli 2021 en daarmee dus vier en een half jaar beslaat.
Dit betekent ook dat de in te dienen verantwoording over 2020 van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021 doorloopt, anderhalf jaar
dus in plaats van één jaar.

Doordat het laatste jaar van de CmK-periode 2017-2020 doorloopt tot 1 juli 2021, wordt het ook mogelijk om niet-bestede
CmK-gelden door te schuiven naar de eerste helft van 2021. Dit betekent dat het beschikbare bedrag CmK 2017-2020 niet
volledig hoeft te zijn besteed op 31 december 2020, maar op uiterlijk 30 juni 2021.
Maximaal 25% van het FCP-budget – dat u van Kunstloc Brabant ontvangt – mag worden doorgeschoven naar 2021. Het
betreft een volledig jaarbedrag van de door ons uitgekeerde gelden.