CmK 2017-2020 met half jaar verlengd

De afgelopen periode zijn door het coronavirus een groot aantal geplande activiteiten op scholen niet doorgegaan. Hierdoor is een deel van het lokaal beschikbare CmK-budget niet besteed.


Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft besloten om de periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 te verlengen tot 1 juli 2021. Dat maakte het Fonds bekend aan penvoerders.

Doorschuiven resterend CmK-budget

Het is mogelijk om niet bestede CmK-gelden door te schuiven naar de eerste helft van 2021. Dit betekent volledige besteding van het beschikbare bedrag CmK 2017-2020 op uiterlijk 30 juni 2021. Maximaal 25% van het budget – een volledig jaarbedrag ontvangen van Kunstloc Brabant – mag worden doorgeschoven naar 2021. Dit heeft echter ook gevolgen voor de gemeentelijke matching die aan dit bedrag gekoppeld is. Later volgt meer informatie hierover.

Gevolgen verantwoording

De periode van de regeling beslaat daarmee anderhalf jaar in plaats van één jaar. Het gevolg is later verantwoorden, in tegenstelling tot wat hierover in de Participatieovereenkomst CmK 2017-2020 is opgenomen. Meer informatie hierover volgt nog.  

Huidige en nieuwe regeling

De nieuwe regeling start op 1 januari 2021. Wat de verlenging van de huidige regeling betekent voor de start van de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 horen we later. Door de verlenging lijken de twee regelingen een half jaar over elkaar heen te schuiven.