In de praktijk

Bij een nieuwe nieuwsbrief, hoort een nieuwe rubriek. We geven iedere maand een icc-er het woord om te vertellen over de cultuureducatie op zijn of haar school. Deze eerste keer geven wij het woord aan Too Pierik, icc-er bij De Ieme in Veghel.


03-12-2017, OJBS de Ieme

Ik ben Too Pierik, leerkracht en samen met Judith Frencken cultuur coördinator bij OJBS de Ieme in Veghel. Sinds een aantal jaar doen wij mee aan de cultuurloper. Dit heeft ons geholpen beter zicht te krijgen in onze ambities met betrekking tot cultuuronderwijs. Hieruit zijn een aantal activiteiten ontstaan die jaarlijks terugkomen binnen ons onderwijs.

Eén van deze activiteiten noemen wij het ‘Kunstuur’. Driemaal per jaar geven de leerkrachten verschillende workshops die raakvlak hebben met kunst- en cultuuronderwijs. Elke workshop bestaat uit twee momenten van ongeveer één uur. De onderwerpen voor deze workshops worden gekozen aan de hand van de expertise en interesse van de leerkracht. Ook wordt er gezorgd dat de verschillende disciplines van cultuuronderwijs goed vertegenwoordigd zijn.

De leerkracht kan zich specialiseren in de worpshop door expertise in te huren en materiaal aan te schaffen. Op deze manier wordt er binnen onze school gezorgd voor een rijk aanbod aan cultuuronderwijs dat elk jaar groeit.

We hebben bewust gekozen om groep-overstijgend te werken, alleen hier wel een verdeling in de maken in de groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. Zo hebben kinderen de mogelijkheid van elkaar te leren en elkaar te helpen, alleen is het niveauverschil binnen een workshop klein genoeg om wel de diepte in te kunnen met de kinderen. Dit bleek voor ons een mooie balans.