Speciaal verbeeld

Hoe kunstonderwijs de ontwikkeling van de verbeeldende vermogens van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften kan stimuleren


Kan kunsteducatie bijdragen aan de ontwikkeling van verbeeldende vermogens van leerlingen met een licht verstandelijke beperking of een stoornis in het autisme spectrum? Een jaar lang volgden Theisje van Dorsten en Zoë Zernitz leerlingen in het speciaal onderwijs tijdens lessen beeldend en drama.

Zij hebben verbeelding gedefinieerd als het vermogen om kennis, ervaringen en gevoelens te bewerken en uit te drukken in (voor de leerling) nieuwe, concrete vormen. Dit vermogen kan kinderen met speciale leerbehoeften helpen flexibeler te worden in hun denken en hun gedachtes en ideeën vorm te geven op een manier die niet per se talig is.

In de publicatie ‘Speciaal Verbeeld’ staan onze bevindingen met betrekking tot de volgende vragen:

  • Zagen we een ontwikkeling van de verbeeldende vermogens bij de leerlingen?
  • Hoe kun je met kunstonderwijs de verbeelding van leerlingen in het speciaal onderwijs stimuleren?
  • Hoe kan kunstonderwijs de blik van groepsleerkrachten op hun leerlingen veranderen?

Je leest verder hoe de kunstlessen de verbeelding hebben gestimuleerd bij de leerlingen Kai, Luuk en Rowena. Ook kun je je verdiepen in de aanpak van Saskia en Simone, respectievelijk docent beeldend en docent drama.

Het onderzoek richtte zich op het speciaal onderwijs. De uitkomsten zijn ook relevant voor andere onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in het stimuleren van de verbeelding, of onderzoekers die zich met dit thema bezighouden. Open hier de publicatie van het LKCA