CHV Academy, Circle of Talent breidt partnership uit

Het Primair Onderwijs in Meierijstad investeert mee in kunstonderwijs. In oktober 2017 gaven CHV Academy-ambassadeur Frits van Eerd en cultuurwethouder Menno Roozendaal het startschot


voor de structurele kunstlessen op de basisscholen in Meierijstad. Drie jaar na dato tekenen de vijf scholenkoepels in Meierijstad: Skipov, Skopos, Skoso, SAAM en Hub Noord-Brabant, voor de medefinanciering van de kunstlessen waarmee het initiatief toekomstbestendig wordt gemaakt.

Kunstlessen in het basisonderwijs

De kunstlessen konden in 2017 starten dankzij de financiering van de partners uit het bedrijfsleven en de gemeente. Inmiddels zijn de kunstlessen van de CHV Academy docenten niet meer weg te denken uit het dagelijkse rooster op de basisscholen. Dit schooljaar kregen maar liefst 143 klassen wekelijks, gedurende 30 weken, een kunstles. Om het initiatief te verduurzamen heeft CHV Academy begin dit jaar een voorstel voor medefinanciering gedaan richting de bovenschoolse besturen van de vijf scholenkoepels in Meierijstad. Het voorstel is positief ontvangen en daarmee gaan de vijf scholenkoepels, naast het bedrijfsleven en de gemeente, zorgdragen voor 1/3 van de benodigde financiering. Het is natuurlijk fantastisch dat al deze partijen gezamenlijk investeren in de talentontwikkeling van onze kinderen en jongeren door middel van structureel kunstonderwijs. Een erkenning van de waarde van kunstonderwijs en waardering voor de passie en energie waarmee de docenten van CHV Academy elke dag de schoolklassen in Meierijstad in gaan!

Voortgezet onderwijs

Daarnaast gaat de CHV Academy samenwerken met het Voortgezet onderwijs in Veghel. Komend schooljaar wordt er extra ingezet op structureel kunst- en cultuuronderwijs op het Fioretti College en het Zwijsen College. Beide scholen hebben Kunst & Cultuur hoog in het vaandel staan en vinden educatie op deze gebieden een grote meerwaarde voor hun leerlingen. Daarnaast stimuleert en inspireert het de echte talenten om een vervolgstudie te gaan doen in deze sector. Lees verder