Fieke blikt terug

Afgelopen jaar heb ik een aantal gesprekken gehad rondom een bijzondere man uit Eerde: Bernard van Dam.


Hij leefde van 1881 tot 1951. Maar hij was zijn tijd ver vooruit. Hij stond midden in de gemeenschap van het dorpje Eerde maar was zeker ook in veel meer geïnteresseerd, hij had: liefde en respect voor natuur en medemens, kennis vd wereld, zelfkennis, humor, een vooruitziende blik, was een sterk en onafhankelijk persoon en was kritisch (zie www.bernardvandam.com).

Met zijn aantekeningenschrift en tekenblok legde hij het leven op het Brabantse platteland in de eerste helft van de vorige eeuw nauwkeurig vast. Hij verdiepte zich in de cultuur van de streek maar ook in de Brabantse en landelijke politiek. Met veel talent en humor tekende en schreef hij daarover. Zijn familie heeft in vele archieven gezocht om alles van Bernard’s hand te verzamelen en in 10 boeken vast te leggen. Enthousiast en gepassioneerd benaderden zij ook Cultuurkade of er een mogelijkheid was hier binnen het onderwijs iets mee te doen.

Een kleinzoon vertelde mij over Bernard en samen gingen we in gesprek met de directeur van de bs Petrus en Paulus in Eerde. De directrice Cindy van Impelen reageerde enthousiast: de school zal binnenkort een nieuw gebouw krijgen wat deel uit gaat maken van de Antonius Abtkerk die deels een nieuwe bestemming krijgt als aula en dus ook ruimtes voor de basisschool. die naast de kerk wordt gerealiseerd. Er blijft ook een plek voor de geloofsgemeenschap. Het materiaal van Bernard leent zich om de identiteit van de school te versterken en biedt mogelijkheden voor een voorbereidend project.

Kinderen kunnen dan nog meer en beter het belang ervaren van het  in de gemeenschap staan én van de lokale geschiedenis.

Daarna gingen we in gesprek met Erfgoed Brabant om te vragen of zij ondersteuning konden bieden. Zeker toen duidelijk werd dat het project in heel Brabant uitgezet zou kunnen worden en persoonsvorming  naast erfgoed het thema gaat vormen werd Rolf Vonk van Erfgoed Brabant ook enthousiast. Het team van leerkrachten zag ook de kansen voor de toekomst en reageerde positief.

Door alle impact die het coronavirus ook op de basischool in Eerde heeft gehad moest de planning uiteraard bijgesteld worden. Toch verwacht ik dat we kort na de start van het nieuwe schooljaar samen aan de slag kunnen.

Dit alles geeft een boost aan energie: enthousiaste en gepassioneerde mensen waarmee je samen mag werken om een mooi project te gaan realiseren!