Nieuw! Voor ouders

We gaan dit schooljaar stapsgewijs bij diverse projecten informatie voor ouders toevoegen. Een berichtje voor in de schoolnieuwsbrief of een brief om aan de kinderen mee te geven.


Zo willen we uitdragen wat het belang is van cultuureducatie op school. Op deze manier denken we ouders meer te betrekken bij de culturele activiteiten die hun kind onderneemt. Dus niet alleen praktische informatie voor de rij-ouder, maar ook inhoudelijke voor àlle ouders, door hen te informeren en hen de mogelijkheid te bieden om er thuis over in gesprek te gaan.

De eerste uitwerking is een ouderbrief geworden behorende bij de dansvoorstelling 1-2tjes die dit jaar in alle groepen 5-6 gaat plaatsvinden.
Leerkrachten ontvangen hem in de emailherinnering tegelijk met het digitale lesmateriaal. Ben je al benieuwd? Klik hier om hem alvast te bekijken.

We hopen dat je er als leerkracht gebruik van maakt en deze informatie deelt met de ouders/verzorgers!
Voor ons is dit nieuw, dus heb je reacties, opmerkingen of suggesties, deel ze alsjeblieft met ons.