We staan niet stil!

Een nieuw, fris schooljaar. Het is super fijn om elkaar weer te live ontmoeten, samen te werken en aan de slag te zijn op ons heerlijke kantoor. Maar ook de dubbele gevoelens zijn al snel weer te merken. Hoe gaat dit schooljaar er uit zien?


We gaan ongeveer op dezelfde voet verder als voor de zomervakantie, terwijl we gehoopt hadden een stapje verder te zijn - met minder corona maatregelen. Maar het is wat het is. En daar doen we het mee. Net zoals jullie.

Voor ons zijn de richtlijnen van de schoolbesturen leidend en stemmen we met aanbieders zorgvuldig af wat wel, of niet, of aangepast uitgevoerd kan worden. En dat is nou precies onze intermediaire functie, daar waar cultuur en onderwijs samen stromen. En zeg nou zelf, stromen doet het, dat laat zich niet tegen houden!

Heb je het misschien al geroken toen je iets kwam ophalen? Alle leskisten hebben een sopje gekregen en kunnen de klassen weer in. Er is heel veel lesmateriaal beschikbaar wat op school door de eigen leerkracht kan worden gebruikt.

En hoera! Deze maand gaan de eerste voorstellingen al van start, wat kijken we daar naar uit! Van horen zeggen wordt voor een aantal scholen ingehaald (per klas) en de dansers van De Stilte reizen met hun dansduetten door de dorpen van Meierijstad. Om, ook per klas, intieme voorstellingen te spelen in speel- of gymzalen.

We verwachten vooral ook in te zetten op maatwerk in de begeleiding van scholen. De eerste thema’s (o.a. Blink) worden alweer doorgespit en verbonden met ideeën voor cultuureducatie.
Kunnen we jou daar ook bij helpen? Op deze nieuwe pagina vind je alvast de thema’s met suggesties die we eerder al maakten op verzoek van andere scholen.

Waar we ook enorm naar uit kijken, is om de ICC-ers weer te ontmoeten op woensdag 14 oktober. We zijn iets heel fijns aan het voorbereiden, uiteraard met gepaste afstand tot elkaar, maar wèl met ontmoeting, uitwisseling en inspiratie.

Ohja, en intussen zijn we na twee heel fijne kantoordagen toch weer zoveel mogelijk thuis gaan werken na de oproep tijdens de persconferentie. We zien elkaar elke dinsdag op de Noordkade. Vooral voor inhoudelijk overleg en afspraken die we liever live doen dan digitaal. En de overige dagen zit ieder achter haar laptop, op een thuisplekje, te tikken, te bellen, te videobellen en stimuleren we elkaar om korte pauze wandelingetjes te maken om te voorkomen dat we stijf worden van het zitten. We zitten veel, maar staan niet stil!