Operatie frisse peper

Hoe start je een verandertraject in het Voortgezet Onderwijs? Samen met de cultuurcoördinator van het Zwijsen College zijn we dit aan het onderzoeken.


Binnen het voortgezet onderwijs spelen cultuurcoördinatoren een essentiële rol als het gaat over de positionering van kunst en cultuur in het curriculum van de school. Zij werken hierbij nauw samen met hun collega’s, directie van de scholen en intermediairs. Maar hoe zorgen zij ervoor dat kunst en cultuur die plek krijgt die het volgens hen verdiend? Wat hebben zij nodig om veranderingen in en rondom de school teweeg te brengen?

Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we hier door middel van een theoretische onderbouwing praktisch mee aan de slag. Er komen allerlei interessante onderwerpen voorbij zoals The Golden Cirkel van Simon Sinek die je laat nadenken waarom je iets wilt bereiken, hoe je dat gaat doen en wat daar voor nodig is. Ook leren we dat je bij verandering de innovatie curve kunt gebruiken. Deze curve laat zien dat er binnen een organisatie verschillende groepen mensen zijn; zij die snel mee gaan in een verandering (early adopters) of juist degene die pas een verandering aangaan als het vast ligt in een uitgewerkt plan (laggerds).
Deze theoretische onderbouwing gaan we gebruiken om een plan van aanpak te maken wat past bij het vraagstuk van de school.
Tijdens de tweede bijeenkomst zijn we meer ingegaan op de vraag van de school. Wat wil je bereiken? En waarom wil je dit bereiken? Hoe zorg je ervoor dat jouw wens past bij de school en dat je niet al in oplossingen gaat denken? Het is een fijn traject om samen te doorlopen. We leren elkaar nog beter kennen én kunnen op een ander niveau naar kunst en cultuur in het onderwijs kijken.

Op naar de volgende bijeenkomst en de praktische uitvoering van het plan!

Wordt vervolgd!

Meer informatie over het traject is hier terug te lezen, of neem contact op.