Kijk eens wat er kan - Terugblik op 4 jaar Cmk

Tijdens de conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit van 10 februari jl. - georganiseerd door het Fonds voor Cultuur Participatie en het LKCA - werd de publicatie ‘Kijk eens wat er kan’ gelanceerd.


Hier lees je meer over deze publicatie, welke een waaier is aan mooie voorbeelden en ervaringen van de belangrijkste spelers in CmK. De verzameling verhalen laat zien hoe breed en belangrijk dit landelijke programma is.

Bron: lkca.nl

Beleid door de jaren heen

De essentiële bijdrage van cultuur aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren erkent de overheid al jaren. Ook dat kwalitatief onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instelling daarbij cruciaal zijn. Welke keuzes stonden in CmK II centraal, voor welke focus kiezen we in CmK III en hoe is dit geregeld?

Acht terugkerende thema’s

Waar de eerste periode van Cultuureducatie met Kwaliteit zich vooral kenmerkte door de zoektocht naar samenwerking tussen onderwijs en culturele omgeving en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, laat de tweede periode zien dat penvoerders, scholen en culturele instellingen elkaar al beter kennen. Kenmerkend voor zo’n beetje alle 47 voorbeelden in de publicatie, zijn de volgende acht thema’s:

  • draagvlak;
  • aanpak;
  • deskundigheidsbevordering;
  • integratie en samenhang;
  • begeleiding en samenwerking;
  • randvoorwaarden;
  • school en culturele omgeving;
  • ontwikkelde instrumenten.

Trends in cultuureducatie

De ontwikkelingen rond cultuureducatie vinden natuurlijk niet alleen plaats in het kader van CmK. Ook binnen het onderwijs en buitenschools waren er de afgelopen vier jaar de nodige ontwikkelingen. In de publicatie zetten we een aantal voor je op een rijtje.

Van visie naar ontwikkeling

Leren, creëren, inspireren! Dit waren de drie hoofdrichtingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in 2021 beschreven in hun advies. Ze vormen de basis voor CmK en er is hard aan gewerkt in de eerste twee periodes. Een belangrijke vraag is wel hoe duurzaam deze ontwikkelingen zijn en wat ze betekenen voor de komende periode.

Download de gratis publicatie 'Kijk eens wat er kan' op de website van het lkca


Kijk eens wat er kan