Cultuurkade en Covid19 - Update Kunstmenu

Nu de scholen weer open zijn, wil iedereen het liefst dat alle geplande culturele activiteiten door gaan, maar dat blijkt een flinke puzzel binnen de huidige regels.


In juni 2020 is er door de scholen in Meierijstad vol optimisme ingeschreven voor de voostellingen en projecten uit het Kunstmenu. Het schooljaar 2020-2021 beloofde een prachtig jaar te worden. Alle scholen voor primair onderwijs en dan ook nog eens àlle groepen uit heel Meierijstad hadden besloten deel te gaan nemen aan het Kunstmenu. De planning was in augustus rond en zag er goed uit.
Normaal gesproken hebben we dan geen omkijken meer naar de planning van het menu en breekt er voor ons een periode aan waarin we vooral aandacht kunnen besteden aan individuele vragen en maatwerkbegeleiding van de scholen die deelnemen aan De CultuurLoper. Het zal niemand verbazen dat dat dit jaar anders verloopt.

Op het moment dat de scholen gesloten zijn is het duidelijk, dan kan er niets. Nu de scholen wel weer open zijn is het puzzelen geblazen, wat mag wel en wat mag niet van de overheid. Helaas mag en kan er veel niet. Maar we werken niet voor niets met de creatieve cultuursector. Zij blijven denken in mogelijkheden!. Samen met de gezelschappen en de scholen kijken we bijna wekelijks naar de planning en naar wat er wel en niet kan.

Hieronder geven we jullie een overzicht de grootste projecten en voorstellingen die er nog op de planning staan dit voorjaar. Maar let op: het is en blijft een momentopname! volgende week kan het weer anders zijn.

10 maart 2021

Update over de planning van de voorstellingen en projecten uit het kunstmenu voor dit voorjaar.

Voorstellingen uit het kunstmenu voor alle kernen (Tenzij anders vermeld.)

Onzichtbare man, groep 1-2   (6-9 april)

Theatervoorstelling van Artemis in ’t Spectrum in Schijndel.
Voorstelling met 200 leerlingen. 11 en 12 maart, en de reeks van 6-9 april zijn geannuleerd.
We zijn in gesprek over nieuwe data eind van dit schooljaar.

Heartbeat@school, groep 7-8   (12 april – 28 mei)

Was geboekt als een grote theatervoorstelling in de Blauwe Kei door philharmonie zuid en dansgezelschap Sally. Werd aangepast naar workshops in de klas door 1 muzikant en 1 danser. die zouden worden uitgevoerd tussen 12 november en 2 december, vervolgens doorgeschoven naar april en mei van dit voorjaar. Wederom geannuleerd vanwege de huidige regels.
Heartbeat@school zal nu in digitale vorm doorgaan. De opzet zal bestaan uit verschillende (online) lessen en een live online workshop door dansgezelschap Sally. Zodra e.e.a. definitief is zal dit met de scholen worden gecommuniceerd.

1-2tjes, groep 5-6   (planning door hele schooljaar heen)

2 dansers en 1 workshop begeleider van dansgezelschap de Stilte. Korte voorstelling van 10-15 minuten gevolgd door interactieve workshop samen met de leerlingen.
1-2tjes van september en oktober hebben plaatsgevonden, de reeks van januari en februari is geannuleerd i.v.m. scholensluiting. De laatste 1-2tjes staan gepland tussen 26 mei en 22 juni. We hopen dat dit gewoon kan blijven staan.
Oplossing voor de geannuleerde workshops: De Stilte heeft een online variant ontwikkeld. We ontvangen binnenkort de details en nieuwe data.

Koning Quast in de bibliotheek, groep 7-8 (Alleen voor scholen Veghel, 3 – 26 maart)

De volledig geplande reeks is geannuleerd. We zijn in overleg met Bibliotheek voor nieuwe data. Uitvoering zal dan plaats vinden op de Noordkade i.v.m. vervroegde verbouwing van de Bibliotheek. Scholen mogen opnieuw inschrijven.

Fly me tot he moon, groep 3-4 (Alleen voor scholen Veghel, 15 – 26 maart)

Voorstelling met live muziek en lichtprojecties. Combinatie van beeldende kunst, muziek en theater.
We hebben extra voorstellingen gereserveerd om maximaal 2 groepen van dezelfde school per voorstelling te kunnen plaatsen.
Voorstellingen van maart kunnen met huidige regels niet doorgaan.  We hebben een optie voor nieuwe data in juni.

Kunstructeur, groep 3-4 (alleen voor scholen Schijndel, vanaf 3 maart )

In overleg met Skopos, Let’s Play en Phoenix Cultuur volledig geannuleerd en verplaatst naar voorjaar 2022.

Kunstructeur, Sint-Oedenrode, groep 3-4 (vanaf 19 mei)

Kunstructeur bestaat uit een Kick-off voor leerkrachten, gevolgd door kunstconfrontatie en workshop van gastdocent bij Neovito. De leerlingen werken in de klas verder aan een ontwerpopdracht.
Staat nog op de planning, we blijven in overleg met Skoso en houden de mogelijkheid open om ook te verplaatsen naar voorjaar 2022.


Leskisten

Omdat het ophalen en terugbrengen van leskisten niet mogelijk is nu de Noordkade nog gesloten is, heeft Cultuurkade besloten om in ieder geval  tot en met15 maart de leskisten zelf te halen en brengen. Zo kan het lesmateriaal in ieder geval gebruikt worden!

Overige projecten

Alle andere projecten worden per week onder de loep genomen, samen met veelal erfgoed aanbieders kijken we per inschrijving wat wel en niet kan en mag doorgaan en daar houden we de ingeschreven scholen en groepen van op de hoogte.