Bijzonder moment

Vandaag hadden we een bijzonder moment, want we waren in de gelegenheid om het jaarverslag live aan wethouder Menno Roozendaal te overhandigen.


Hoewel het jaarverslag al enige tijd geleden door ons digitaal en per post is gepubliceerd, is het toch traditie geworden om het aan te bieden aan de wethouder. Normaal gesproken doen we dat als eerste aan hem als voorzitter van de stuurgroep van Cultuurkade. Maar in dit bijzondere jaar, liep het allemaal anders.

De wethouder en de andere leden van de stuurgroep spraken hun waardering uit voor de werkzaamheden van Cultuurkade Meierijstad.
Mevrouw Pepping (Skopos) merkte op dat Cultuurkade in deze moeilijke tijden veerkracht heeft getoond. En dat het jaarverslag een goed beeld geeft van de vele werkzaamheden die Cultuurkade heeft verricht.

Bekijk hier het verslag van 2020