Obs de Springplank had een inspirerende en enthousiaste dans-kunstweek!

‘Kinderen durfden zich te uiten, dachten mee over de eigen invulling van een stukje dans en deden hun best om het stuk goed aan te leren’.


In de week van 15 t/m 19 maart werden drie dansdocenten van PhoenixCultuur ontvangen op school. De leerkrachten hadden vooraf aangegeven welke leervragen zij hadden en voorafgaand was er een inspiratiebijeenkomst.

Ik werd blij van: Van de inspiratiebijeenkomst, van de danslessen, van de energie van de kinderen en de dansdocent, van het resultaat. Kortom, voor herhaling vatbaar.

Bij de leerlingen was veel enthousiasme en grote inzet. In het begin waren sommige kinderen nog wat ongemakkelijk. Ze letten nog veel op elkaar. Dat ging echter snel voorbij. Kinderen durfden zich te uiten, dachten mee over de eigen invulling van een stukje dans, deden hun best om het stuk goed aan te leren.

Je werd ook blij van de energie van de kinderen en de dansdocent, van het resultaat. Kortom, voor herhaling vatbaar.

De leerlingen kwamen ook zelf met nieuwe ideeën en durfden kritische

opmerkingen te maken.

Kunstvakdocent: ‘Alle bewegingen kunnen dans zijn’.

Leerkracht Marinka: ‘Mijn houding tegenover de kunstvakken is veranderd. Niets is fout,

wel binnen kaders af en toe. Het idee dat iemand denkt, ik kan het niet, hoeft

er niet te zijn. Er is niets fout. Inzet is al goed.’


Leerkracht  Annemieke: ‘Ik wil zelf graag een keer een dansles geven. Ik hoop een keer

een lessenreeks te gaan doen. Dan kan ik de elementen Ruimte, Tijd, Kracht

en Lichaam inzetten’.

‘De dansdocent probeerde aan te sluiten bij de kinderen en liet duidelijk aan de kinderen merken dat het altijd goed was. Dit was heel fijn omdat je zag dat kinderen daardoor meer durfden’.

Wat zag ik bij kinderen: Veel enthousiasme. In het begin waren sommige kinderen nog wat ongemakkelijk. Ze letten nog veel op elkaar. Dat ging echter snel voorbij. Kinderen durfden zich te uiten, dachten mee over de eigen invulling van een stukje dans, deze hun best om het stuk goed aan te leren.