Uilenbrink heeft uitgepakt, en hoe!

Rondom de terugverhuizing naar de Melisselaar, organiseerde de icc-ers van de Uilenbrink een groot kunstproject onder de titel: 'Wij pakken uit!'


Al in het najaar spraken wij Marion en Suzan, interne cultuurcoördinatoren van obs de Uilenbrink over hun plannen voor een groot kunstproject. De Uilenbrink is al jaren deelnemer aan de regeling cultuureducatie met kwaliteit en heeft wat kunst en cultuur betreft dan ook een naam hoog te houden.  Het idee was om vóór de terug verhuizing naar de locatie aan de Melisselaar een groot schoolbreed kunstproject te organiseren, zodat bij de start in het vernieuwde gebouw de kunstwerken van de leerlingen een prominente plaats in zouden krijgen. En zo geschiedde.

Eerst werden ideeën en vragen van de leerkrachten geïnventariseerd. Waar wilde ze mee aan de slag en op welke wijze ze er hulp bij zouden willen ontvangen. Met die informatie in de hand gaf Cultuurkade advies welke gastdocenten en kunstenaars zouden passen bij de vraag van de leerkrachten om de projecten meer diepgang te geven. Als uitgangspunt diende de visie van de school op cultuureducatie en er werden een aantal gedragsindicatoren gekozen waar de nadruk op moest komen te liggen. (zie de afbeeldingen hiernaast).
De scholensluiting door Covid19 dreigde roet in het eten te gooien bij de uitvoering van verschillende projecten. Maar gelukkig was er nog net genoeg tijd na de heropening van de scholen om het project verder op te pakken. Dit mede dankzij de flexibele opstelling van de betrokken kunstenaars en leerkrachten, die de planning steeds moesten aanpassen.
Hoewel vooral het maakproces centraal stond mag het resultaat er zeker zijn!

Toen de leerlingen voor het eerst weer terug waren in hun eigen schoolgebouw keken ze hun ogen uit. Vooral hun eigen kunstwerken springen meteen in het oog. Met een rondje door het gebouw vonden ze al snel hun eigen werkstuk terug, waardoor ze zich er meteen ook een beetje thuis voelden.

Bekijk hiernaast een kort filmpje van de rondgang door het gebouw, je zult zien dat ook jij meer naar de werkstukken dan naar het gebouw zelf zult kijken!