Kunst- en cultuuronderwijs als Burgschapsonderwijs

‘Voor álle leerlingen is het belangrijk dat ze andere perspectieven begrijpen en zich kunnen verplaatsen in ‘de ander’.


Kunstvakdocenten hebben hier bij uitstek de instrumenten voor’, aldus lector Hessel Nieuwelink op het symposium Kunst- en Cultuuronderwijs als Burgerschapsonderwijs.

Zo lazen wij in de nieuwsbrief van het LKCA, lees met ons mee:

Gepubliceerd: 04-06-2021

‘In mijn cultuur, de Surinaamse, waren medicijnmannen van oudsher de belangrijkste persoon van het dorp. Kunstenaars zijn medicijnmannen, artists are healers.’ Met dat statement opent moderator Aminata Cairo op donderdag 27 mei het online symposium ‘Kunst- en Cultuuronderwijs als Burgerschapsonderwijs’. Veel nuttige informatie over een belangrijk thema, aldus de deelnemers. ‘Wanneer komt er een vervolg?’

Door Peter Zunneberg

Burgerschap is een competentie

Hessel Nieuwelink, lector burgerschapsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, trapt af met een plenaire lezing. Hij schetst kort wat burgerschapsonderwijs is en waarom het gegeven wordt. ‘Eigenlijk ben je in het onderwijs al per definitie bezig met burgerschapsonderwijs door het stellen van regels. Je bent altijd vormend bezig.’

Burgerschapsonderwijs heeft ook te maken met democratie. ‘Die democratie bestaat niet vanzelf en die houdt zichzelf ook niet in stand. Leerlingen moeten leren dat democratie in onze samenleving nodig is om vrij en in vrede te kunnen leven.’ Burgerschap bestaat uit een politiek domein, waarin het gaat om regels die we met zijn allen hebben afgesproken, en uit een sociaal-maatschappelijk domein, dat gaat over hoe wij ons als individu tot anderen verhouden.

‘Uiteindelijk is burgerschap een competentie die bestaat uit kennis en vaardigheden, uit waarden en houding. Het gaat altijd over dilemma’s bij maatschappelijke vraagstukken en hoe we daar tegenaan kijken.’

Lees het hele artikel