Goede teambijeenkomst P&P

Bernard van Dam blijft in beeld bij bs Petrus &Paulus in Eerde. Vooral de insteek op persoonsvorming, burgerschap en het toepassen van Deep Learning -visie in het project spreekt aan.


Ben van Dam (kleinzoon van Bernard) geeft uitleg aan directie en team over de toepasbaarheid binnen Deep Learning:

  • De eigen leervragen van kinderen in relatie tot hun omgeving kunnen centraal staan
  • Leerlingen werken samen in een project met een directe verbinding met de omgeving van de school
  • Door de projectmatige aanpak wordt er direct ook gewerkt aan brede ontwikkelvaardigheden
  • Groot denken – klein beginnen
  • Verschillende uitwerkingen van het project voor de diverse groepen mogelijk
  • Alle lesmateriaal is digitaal beschikbaar

Uiteraard spreekt dit aan. Met enkele duidelijke vragen hebben we in beeld gekregen wat de wensen van het team zijn t.a.v. de educatie bij het uitgebreide oevre van Bernard van Dam. Volgend schooljaar zijn er mooie uitgangspunten om mee aan de slag te gaan.