Door de frisse pepermolen

Anouk Dols (Zwijsen College) en Ilona (Cultuurkade) hebben de training ‘Door de frisse pepermolen’ succesvol afgerond. Met een certificaat, rode peper zaadjes en een inspirerende quote.


"Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan?"

​​​​​​​Tijdens deze training hebben zij samen een interessant traject doorlopen. Hoe kun je een verandering tot stand brengen in het onderwijs. Ze zijn vertrokken vanuit de huidige situatie op de school en schreven een lonkend perspectief. Wat willen wij graag veranderen ? Hiervoor formuleerden zij een ontwerpvraag ‘Hoe kunnen wij collega’s laten inzien dat cultuureducatie een verrijking is voor hun dagelijkse onderwijspraktijk, zodat we alle talenten van leerlingen aanspreken.

Anouk heeft de voorzitters van verschillende vaksecties aangesproken, zodat we hen bij dit idee konden betrekken. Vakgroepvoorzitters van o.a. Geschiedenis, Biologie, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen waren enthousiast. Tijdens een bijeenkomst zijn zij meegenomen in de mogelijkheden van cultuureducatie om het lesprogramma inhoudelijk te versterken. En brachten zij samen de mogelijkheden in kaart.

En….de eerste resultaten mogen er zijn; naar aanleiding van onze ontwerpvraag is er een samenwerking ontstaan met Documentaire festival Beholders. En zullen er naast het Zwijsen College ook docenten en leerlingen van de andere VO-scholen in Meierijstad deelnemen aan het onderwijsprogramma. Wordt vervolgd!