Maria cluster combineert thema's met cultuur

Tijdens het schoolthema 'je eigen plek' hebben alle groepen een Architectuurles mogen beleven.


Vanuit NPO gelden hebben wij als scholencluster (Mariaschool en Maria ter Heide) ervoor gekozen om extra te investeren in cultuur educatie. Tijdens de scholensluitingen, maar ook daarna hebben we gemerkt dat cultuur educatie op de achtergrond verdween. Er werd flink geïnvesteerd in de kernvakken.

Maar ook toen we weer op school waren, konden diverse voorstellingen en workshops niet doorgaan vanwege de toen geldende maatregelen.

Om het cultuuronderwijs een boost te geven hebben we ervoor gekozen om tijdens ieder schoolthema (we hebben 5 thema’s per jaar) een extra culturele activiteit aan te bieden aan alle klassen passend bij het thema. Tijdens deze activiteiten maken kinderen kennis met verschillende disciplines, maar ook worden wij als leerkrachten geïnspireerd om zelf ook met de kinderen aan de slag te gaan als deze thema’s weer terug komen op de planning!

Tijdens het 1e schoolthema 'je eigen plek' hebben we in alle groepen een Architectuurles  mogen beleven. Architecten kwamen in de klas en daagden de kinderen uit om actief aan de slag te gaan! De architecten hadden een les of lessenserie waarbij kinderen ontwerpgericht aan de slag konden.

Groep 1-2 en groep 2-3 ging aan het werk als ontdekkers van vormen. Tijdens deze workshop ontdekten de kinderen diverse vormen en met deze vormen werden huizen gebouwd.

Groep 4-5 en groep 5-6 bouwden een spontane stad. Met kosteloos materiaal werd er op een mat waarop een eiland was afgebeeld een heuse stad gebouwd. Er waren huizen, maar ook winkels en bijvoorbeeld een school.

Groep 7-8 ging aan de slag als ingenieurs in het verkeer. Zij ontdekten dat er wel afspraken nodig zijn om je goed in het verkeer te kunnen verplaatsen en hebben bruggen gebouwd.

Het waren heel interessante workshops, waarbij kinderen echt uitgedaagd werden en heel actief aan het werk waren.  In alle groepen hoorden we terug dat de tijd te kort was, maar de betrokkenheid enorm hoog!
Samen met de organisatie hebben we gekozen voor een aanbod op maat. Passend bij onze groepen, maar ook bij ons budget. Sommige lessenreeksen werden daarom ingekort. Vandaar ook de veel gehoorde kreet… We hadden tijd te kort!

Voor de volgende thema’s gaan de dames van de Cultuurkade ook op zoek naar passend aanbod. In het huidige thema zijn we actief met de discipline dans en bij de volgende thema’s komen waarschijnlijk theater, dichtkunst en beeldende kunst aan de beurt. Een gevarieerd aanbod dus, zodat onze kinderen met verschillende aspecten van cultuur in aanraking komen.

tekst en foto's: Petra Fassbender, locatieleider Maria ter Heide.