Jaarverslag online

Twee maanden later dan gebruikelijk presenteren wij u toch met trots ons jaarverslag over 2021.


Door kunst kun je je verplaatsen in een ander, zet je een onbekende bril op en mag je je mening delen zonder elkaar te moeten overtuigen. Of iets mooi is of lelijk, ontroerend of provocerend: het is een persoonlijke ervaring. Juist daardoor is kunst een prima middel om met elkaar in verbinding te komen en te blijven.

Oftewel: ‘Kunst kan discussie veranderen in dialoog.’

En dat is precies waarom wij ons zo enthousiast inzetten voor kunst- en cultuureducatie in het onderwijs! Voor ons gaat cultuureducatie over persoonsvorming, en hopen wij ons steentje bij te dragen aan een generatie jongeren die opgroeien met een open houding en een luisterend oor voor elkaar. Indien nodig willen wij graag de inhoud van dit jaarverslag extra toelichten.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met info@cultuurkade.

Klik hieronder op de link of ga naar deze pagina.


Jaarverslag 2021 Cultuurkade