In de praktijk

Binnenkort zullen we in Sint-Oedenrode helaas afscheid moeten nemen van een bevlogen icc-er: Rianne van Uden. Wij wensen Rianne alvast veel succes met haar nieuwe baan in Boxtel. Lees hier het artikel dat zij schreef voor het magazine 'Vier het vallen'.  


(pagina 36-37)

Sinds drie jaar is basisschool Kienehoef in Sint-Oedenrode een volgschool in het CMK-traject. We begonnen voortvarend met de CultuurLoper. Er werd een interessant en verhelderend ambitiegesprek gevoerd met de directeur, de marktplaatshouder, de medewerker van Kunstbalie en de ICC’er. Uit dit gesprek bleek dat de neuzen dezelfde kant op stonden. Er werden prachtige dromen gedeeld over leerlingen met rugzakken vol culturele bagage. Bij de daarop volgende teambijeenkomst bleek dat ook de leerkrachten erg positief dachten over extra aandacht voor cultuureducatie. In alle openheid: het is voor een ICC’er ontzettend prettig om te ervaren dat het team achter de gemaakte keuzes staat. Het is immers regelmatig lastig om draagvlak te creëren: leerkrachten hebben vaak het idee dat cultuureducatie erbij komt, terwijl cultuureducatie ook in plaats van zou kunnen zijn.

In beginsel konden we aan de slag. Leerkracht hadden onderschreven dat cultuureducatie belangrijk is en de wil uitgesproken om het in hun andere vakken te integreren. Kortom: er was voldoende draagvlak. Toch heeft het ontwikkelproces pakweg een jaar stilgelegen. Oorzaak: problemen met de subsidiëring van het traject. Het gevolg was dat de plannen wat wegzakten in ons geheugen en de stap voorwaarts uitbleef. Toch hebben we de schooljaren op grandioze wijze cultureel geopend. Ook zijn de kinderen zijn gedurende het schooljaar met de vele culturele disciplines in aanraking gekomen. Nu er weer zekerheid is over het traject stoffen we onze ambities en doelen weer af. We zijn klaar voor de volgende stap van de Cultuurloper: het ontwikkelen van een meerjarenvisie, aardoor er een lijn in ons culturele aanbod ontstaat. Inmiddels heeft onze school een nieuwe directrice, waardoor de meerjarenvisie een iets andere klank en kleur krijgt. Maar onze droom is ongewijzigd: we willen dat een leerling van basisschool Kienehoef aan het einde van groep 8 een rijkgevulde rugzak vol culturele bagage heeft, waarbij hij zich met zelfvertrouwen en trots aan anderen durft te presenteren.
We hebben er zin in om onze droom na te jagen!